CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Thời hạn bảo hành:

  • Xe đầu kéo Shacman thời hạn bảo hành tối đa 24 tháng kể từ ngày giao xe (trên biên bản bàn giao) hoặc xe chạy được 160.000 km tùy vào điều kiện nào đến trước, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đã quy định cụ thể theo từng danh mục trong sổ bảo hành cung cấp kèm theo cho khách hàng khi nhận xe.
  • Xe ben Shacman 12 tháng kể từ ngày giao xe (trên biên bản bàn giao) hoặc xe chạy được 100.000 km, tùy vào điều kiện nào đến trước. Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và theo chi tiết sổ bảo hành cung cấp kèm theo cho khách hàng khi nhận xe.
  • Xe đầu kéo Howo bảo hành 24 tháng hoặc 80.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ ngày bàn giao xe có biên bản bàn giao ký giữa hai bên. Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và theo chi tiết sổ bảo hành cung cấp kèm theo cho khách hàng khi nhận xe.
  • Xe ben, xe bồn trộn Howo bảo hành trong thời hạn 12 tháng hoặc 60.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ ngày giao xe (Căn cứ trên biên bản bàn giao). Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và theo chi tiết sổ bảo hành cung cấp kèm theo cho khách hàng khi nhận xe.
  • Mooc Junton: Bảo hành dầm chính 2 năm, chân chống và trục 1 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất kể từ ngày giao mooc (trên biên bản bàn giao và theo chi tiết sổ bảo hành) 

Điều kiện được bảo hành:

XE HOWO:

  • Công ty chỉ bảo hành những lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành  nguyên nhân do trong quá trình sản xuất hay lắp ráp, áp dụng cho những hư hỏng do lỗi của Nhà sản xuất đối với phần động cơ, máy, hộp số và cầu. Không bảo hành cho nguyên nhân chủ quan trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng không đúng quy định đã ghi trong sổ bảo hành, khuyến cáo sử dụng của hãng và khách quan do ăn mòn tự nhiên dẫn đến hư hỏng.
    • Công ty chỉ bảo hành những lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành  nguyên nhân do trong quá trình sản xuất hay lắp ráp, áp dụng cho những hư hỏng do lỗi của Nhà sản xuất đối với phần động cơ, hộp số và cầu, không bảo hành cho những phần dễ hỏng. Bên A không bảo hành cho nguyên nhân chủ quan trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng không đúng quy định đã ghi trong sổ bảo hành, khuyến cáo sử dụng của hãng và khách quan do ăn mòn tự nhiên dẫn đến hư hỏng, không bảo hành cho các xe đã thay đổi thiết kế của nhà sản xuất

XE SHACMAN:

  • Công ty chỉ bảo hành những lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành  nguyên nhân do trong quá trình sản xuất hay lắp ráp. Không bảo hành cho nguyên nhân chủ quan trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng không đúng quy định đã ghi trong sổ bảo hành, khuyến cáo sử dụng của hãng và khách quan do ăn mòn tự nhiên dẫn đến hư hỏng